بایگانی برچسب برای: کاور کابین اسانسور

خدمات آکواستیل

OUR SERVICES

• تزئینات کابین آسانسور های فرسوده 

• نصب استیل های بدنه پله برقی 

• نصب پنل های استیل در نما

• نصب استیل در پله های دکوراتیو

• خدمات خم و برش ورق های فلزی

•تعویض و نصب صفحه کلیدهای کابین و طبقات آسانسور

• تعمیر و باز سازی آسانسورهای فرسوده

• تعویض سیستم کنترل فرمان ( تابلوی فرمان ) آسانسورهای قدیمی

• تعویض سیمهای بکسل آسانسورهای قدیمی کمتر از ۲ ساعت

•تعمیر موتور گیربکس انواع آسانسورها به صورت تخصصی

•نصب کاورهای محافظتی داخل کابین اسانسور