نمونه سقف های اجرایی کابین آسانسور

در اين جا مي توانيد برخي از نمونه پروژه هاي باز سازي سقف های كابين  آسانسور انجام شده اين شركت را مشاهده نماييد

كليه تصاوير درج شده در اين گالري مربوط به كابين هاي آسانسورهاي فرسوده بوده كه بعد از باز سازي و تعمييرات تصوير برداري شده و مشاهده مي نماييد.

براي ارسال تصاوير و نمونه كابين ها و پروژه های انجام شده بيشتر با ما در تماس باشيد