در مواقع خرابی آسانسور چگونه به افراد داخل آسانسور کمک برسانیم؟

 

در خیلی از مواقع مدیران ساختمان یا ساکنین با این امر مواجه میشوند که آسانسور به هر دلیلی در حین حرکت از کار افتاده و متوقف می شود ( رفتن برق ساختمان یا ایراد در قسمتهای مکانیکی و برقی آسانسور)  که در بیشتر مواقع کابین آسانسور حامل مسافر بوده و باعث محبوس شدن مسافران در آسانسور می گردد.

در اینجا می خواهیم مراحل کمک رسانی به افرادی که در آسانسور مانده اند را برسی و توضیح دهیم.

قبل از هر توضیحی لاذم است چند نکته اساسی و مهم در مورد آسانسور بدانیم:

  1. به هیچ عنوان در حالتی که کلید سه فاز برق آسانسور در حالت ۱ قراردارد به آسانسور نباید دست زده شود .
  2. درب های طبقات تنها در زمانی باز میشود که کابین آسانسور روبه روی درب طبقه متوقف باشد و درب داخلی نیز در حالت باز باشد .
  3. زمانی که آسانسور به دلیل رفتن برق متوقف شده است باید در نظر داشت که به محض آمدن برق آسانسور مجددا به حرکت در می آید .

 

مرحله اول: سریعا به افرادی که در داخل کابین آسانسور هستند اعلام کمک رسانی کنید و توضیح دهید که خونسردی خود را حفظ کنند و از زدن بی مورد دکمه های آسانسور خوداری نمایند.

 

مرحله دوم: شما ابتدا باید شناسایی کنید که آسانسور در کدام طبقه ایستاده است سپس به نزدیک ترین طبقه به کابین آسانسور رفته و با کلید سه گوش ( طبق ضوابط استاندارد محل کلید سه گوش بر روی دیوار موتور خانه آسانسور می باشد )درب اسانسور را باز کنید.

توجه داشته باشید در این مرحله ممکن است شما یک طبقه پایین تر باشید و با ارتفاع چاه آسانسور مواجه شوید لذا بسیار با احتیاط و آرام درب را باز کنید و بررسی کنید که کابین آسانسور دقیقا کجا ایستاده است. اگر کابین آسانسور در جایی بود که مسافران به راحتی می توانستند پیاده شوند , مسافران را پیاده کرده سپس درب اسانسور را ببندید و بعد آسانسور را از محل موتور خانه خاموش کرده و به سرویس کار و مسئول آسانسور تماس گرفته تا رفع خرابی انجام شود  البته خاموش کردن آسانسور مشروط به این آست که توقف آسانسور در اثر خرابی باشد و اگر ایست آسانسور در اثر رفتن برق باشد تنها کافیست درب آسانسور را ببندید. ( بعد از امادن برق آسانسور دوباره شروع به کار می کند ) و اگر مسافرین قادر به پیاده شدن از کابین آسانسور نبودن وارد مرحله سوم میشویم.

مرحله سوم: به سمت موتور خانه آسانسور بروید و قبل از هر کاری در موتور خانه اقدام به خاموش کردن اسانسور از روی تابلوی سه فاز بکنید ( زمانی که کلید گردان را به روی حالت ۰ بگذارید آسانسور خاموش است ) توجه داشته باشید به هیچ عنوان تا از خاموش بودن پ آسانسور اطمینان حاصل پیدا نکرده اید اقدام به مرحله چهار نفرمایید.

مرحله چهارم: بر روی سکویی که موتور آسانسور روی آن قراردارد بروید و اهرم دستی کی روی سر موتور قرار دارد را به چپ و یا به راست فشار دهید به گونه ای که فکهای ترمز آسانسور چند میلیمتر تکان خورده و یا اصطلاحا ترمز موتور آزاد شود سپس با دست دیگر اقدام به چرخاندن فلکه جلویی موتور ( فلکه کوچک ) بکنید. با هر دور چرخواندن فلکه آسانسور حدود ۲ تا ۳ سانتیمتر حرکت میکند, جهت چرخش فلکه تعیین میکند که آسانسور به سمت بالا و یا به سمت پایین حرکت کند.

مرحله پنجم: زمانی که اطمینان حاصل کردین که کابین آسانسور روبه رویه یکی از دربهای طبقات قرار دارد ترمز موتور را رها کرده و به طبقه ای که کابین در آن قرار دارد بروید و با کلید سه گوش درب آسانسور را باز کنید

نکته : توجه داشته باشید طبق ظوابط استاندارد روی سیمها بکسل اسانسور باید با رنگ شاخص هایی تعریف شده باشد که با آن می توانید تشخیص دهید که آیا کابین آسانسور روبه روی درب قرار دارد یا نه.